ZBIERANIE I TRANSPORT MAKULATURY I FOLII

Środa 08.05.2013

Pytanie:

Jakie poczynić kroki, aby uzyskać pozwolenia na zbiór i transport odpadów. Zwracam się do Pana o pomoc i ukierunkowanie w planowanej przeze mnie działalności, za co z góry dziękuję. W kilku słowach przedstawię swoją sytuację.
Od dwóch lat zajmuję się odbieraniem ze sklepów i małych zakładów - makulatury i folii. Do tej pory był to sposób na dorobienie do pensji. Niestety przed rokiem straciłem pracę i zasiliłem szeregi bezrobotnych. W ubiegłym miesiącu otrzymam dotację Unijną na rozpoczęciem działalności związanej ze zbiórką makulatury i folii i tak oto stało się to moim głównym zajęciem. Zakupiłem prasę do odpadów, założyłem firmę i stanąłem w miejscu, gdyż nie wiem, co dalej z pozwoleniami. Na chwilę obecną mam podpisaną umowę na odbiór z miejscowym skupem makulatury, ale to rozwiązanie chwilowe. W gminie mówią, że muszę wystąpić o warunki zabudowy, dopiero potem do ochrony środowiska. Problem jednak w tym, że na warunki zabudowy czeka się od 6 miesięcy do 1 roku. Tymczasem czytając gdzieś dowiedziałem się, że na działalność, jaką prowadzę nie muszę mieć pozwoleń a jedynie zgłoszenie do Starosty. Bardzo proszę Pana o pomoc i wskazanie jak mam dalej postępować. Czy muszę starać się o zezwolenia, a jeśli tak to jak po kolei postępować? Czy tylko dokonać zgłoszenia? Czy w przypadku dokonania zgłoszenia będę mógł wystawiać karty przekazania odpadu i czy będę mógł dokonywać mobilnego skupu? Makulaturę i folię będę prasował i odsprzedawał dalej.


Odpowiedź:
Witam, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), nie ma jednej decyzji zezwalającej na zbieranie i transport odpadów. Obecnie należy wystąpić o zezwolenie na transport, do starostwa ze względu na siedzibę firmy, a zezwolenie na zbieranie powinno być złożone do odpowiedniego starostwa ze względu na miejsce magazynowania odpadów. O ile z transportem nie ma problemów, o tyle ze zbieraniem jest. Każde zbieranie odpadów wiąże się z ich magazynowaniem na danym terenie. Obecnie zgodnie z ww. Ustawą o odpadach do wniosku na zbieranie należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (uzyskanie tej decyzji z urzędu to czas ok. 6-7 miesięcy), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397, z późn. zm.).
Z informacją, jaką nam Pan przekazał, odpady będą zbieranie, a tzn., że będą magazynowane, poza tym dodatkowo wspominał Pan o prasowaniu makulatury, a to jest przetwarzanie odpadów. Taki rodzaj działalności, jaki Pan opisał nie podlega pod zgłoszenie, a kwalifikuje się do uzyskania decyzji.
W przypadku szerszej pomocy w ww. zakresie proszę o kontakt telefoniczny.


Profesjonalną firmą w zakresie wykonywania opracowań w ochronie środowiska oraz prowadzenia doradztwa jest PALECZNY, dane kontaktowe:
tel. 0-22 497-97-97,
fax 0-22 497-77-77,
telefon komórkowy: 0-609-140-140,
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl
Strona działu ds. ochrony środowiska: www.paleczny.pl/ochrona-srodowiska/
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Robert PalecznyRobert Paleczny
Robert Paleczny
Specjalista od ochrony środowiska i odpadów

Robert Paleczny. Właściciel firmy PALECZNY, która specjalizuje się w doradztwie w kwestiach ochrony środowiska oraz w sprawach odbioru i recyklingu odpadów niebezpiecznych (głównie zużyte akumulatory) i innych niż niebezpieczne. Absolwent Politechniki Warszawskiej, z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska. Chętnie odpowie na pytania dotyczące postępowania z odpadami i doradzi w kwestiach ochrony środowiska.
Zadaj pytanieNajczęściej zadawane pytania
Pasaż zakupowy