Nowy pakiet klimatyczno-energetyczny: sukces czy porażka?

Na zakończonym szczycie Rady Europejskiej (23-24 października) państwa członkowskie Unii Europejskiej ustaliły, że do 2030 roku Unia zwiększy udział odnawialnych źródeł energii o 27 proc., poprawi efektywność energetyczną o 27 proc. i obniży emisje gazów cieplarnianych o 40 proc. w stosunku do 1990 roku. Czy Waszym zdaniem efekt szczytu klimatycznego, jest sukcesem czy porażką polskiego rządu?

Sukces
Porażka
Nie mam zdania

Pasaż zakupowy

Sondy archiwalne