Patriotyzm ekologiczny?

Fot. Dni Pszczoły w gm. Wschowa. Greenpeace Polska (CC BY-ND 2.0) Fot. Dni Pszczoły w gm. Wschowa. Greenpeace Polska (CC BY-ND 2.0)

Ostatnio dużo mówi się o patriotyzmie. Jednak zapominamy, że patriotyzm nie jest jednowymiarowy. Warto omówić wymiar, którego nam ciągle brakuje. Chodzi o tzw. postawę i świadomość ekologiczną, która znajduje praktyczne potwierdzenie w pro-środowiskowym zaangażowaniu, w krajobrazie i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Propagowanie pozytywnej wizji patriotyzmu wiąże się także z ochroną środowiska przyrodniczego. I odwrotnie, wiele głosów „anty-ekologicznych" i degradujących działań jest zaprzeczeniem patriotyzmu. Efektem jest niszczenie swoistych cech krajobrazu, zanieczyszczenie ziemi, wód i powietrza oraz homogenizacja polskiej przyrody....pokaż mi krajobraz, który tworzysz, a powiem ci kim jesteś. – prof. Zbigniew Mirek
Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci – Lester Brown

Patriotyzm oznacza przywiązanie do wartości. Jedną z form takiego przywiązania jest zakorzenienie w ziemi przodków, w architekturze, naturze i pejzażu. Wartością jest związek z krajobrazem kulturowym i jego charakterystycznymi elementami. Niekiedy określa się to pojęciem genus loci, poczuciem przynależności, co sprawia że pewne przestrzenie oddziałują w sposób skondensowany na naszą wrażliwość, zmysły, potrzebę piękna i obcowania z naturą. Odbierane są jako magiczne i klimatyczne, a ich degradacja budzi uzasadniony niepokój. Przywiązanie do wartości wreszcie dotyczy relacji do rodzimej przyrody: naturalnych siedlisk, występującej w nich fauny i flory, lokalnych zasobów genetycznych. Kaczeniec z południa i północy Polski, choć wygląda niemalże identycznie ma zupełnie inny zestaw genów, swój niepowtarzalny „adres”. 

Polski krajobraz bez bociana?

Czy przyszłe pokolenia będą miały szansę zobaczyć, na przykład, miedze śródpolne, wierzby głowiaste, fenomen „polskiej łąki
Choć co czwarty bocian na świecie jest Polakiem, to w perspektywie kilku dekad bocian biały może zniknąć z naszego krajobrazu. Brzmi nierealnie?
kwietnej” (nasz krajobrazowy produkt flagowy), liczne gatunki ptaków? Czy bocian biały wraz z całą plejadą towarzyszących mu gatunków zwierząt ograniczy swój zasięg występowania jedynie do wybranych peryferii na wschodzie kraju? Jest to scenariusz realny w dobie suburbanizacji (rozlewania się miast i chaotycznej zabudowy w krajobrazie otwartym), niszczenia i zaniechania koszenia łąk. W największym stopniu może się do tego przyczynić rozpowszechniony model przemysłowego rolnictwa z monokulturami upraw, chemizacją i komasacją gruntów (tj. scalaniem wielu upraw rozdzielonych miedzami w jedną, dużą monokulturę).
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Pasaż zakupowy