GOSPODARKA ODPADAMI. Polacy popierają rewolucję śmieciową.

Ekologia.pl

Ponad 80 proc. Polaków popiera przejęcie obowiązków odbioru i zagospodarowania śmieci przez samorządy –  chwali się Ministerstwo Środowiska. Czy rewolucja śmieciowa będzie w stanie walczyć z problemem jakim są dzikie wysypiska w Polsce? Czy raczej idea czystego krajobrazu pęknie jak bańka mydlana w starciu z rzeczywistością?Ogólnopolskie badanie opinii publicznej przeprowadzone w październiku 2010 r. przez Instytut Badania Opinii Homo Homini na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokazuje jak duże jest poparcie dla rozwiązania stworzonego przez Ministerstwo Środowiska. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właśnie trafiła do parlamentu.

Skrajne Polaków myślenie

Aż 90 proc. Polaków uznaje, że zaśmiecony krajobraz to problem. Zatem dziwić powinien fakt, że niemal co trzecia osoba przyznaje się, że nie uiszcza opłat za wywóz śmieci, a co piąta nie wie nawet jaka jest jej wysokość. Co więcej, prawie wszyscy Polacy chcą surowych kar za zaśmiecanie środowiska naturalnego. W badaniu dla Ministerstwa Środowiska 73 proc. Polaków przyznaje, że dotychczasowe kary za zanieczyszczanie terenów zielonych i rzek są nieskuteczne.

Jednak to niedługa ma się zmienić. Dzięki nowej ustawie śmieci mają zniknąć z lasów, łąk i przydrożnych rowów. Skąd samorządy wezmą na to pieniądze? Każdy mieszkaniec zapłaci stałą miesięczną opłatę za wywóz śmieci i zdaniem ministerstwa nikomu nie będzie się opłacało wywozić ich na własną rękę. Wysokość tej opłaty będzie różna w różnych gminach. Co o takim rozwianiu sądzą Polacy?

82,1 proc. badanych popiera przejęcie przez samorząd lokalny obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów w zamian za stałą i obowiązkową


Ponad 82 proc. Polaków zgadza się na przejęcie obowiązku odbioru i zagospodarowania śmieci przez władze samorządowe w zamian za stałą opłatę pobieraną od każdego mieszkańca. Zdanie to w stopniu zdecydowanym popiera 40,5 proc. wszystkich badanych, umiarkowanym 41,6 proc.

– Przygotowana zmiana w zarządzaniu odpadami ma szansę stać się siłą napędową niezbędnych zmian w gospodarce odpadami. Teraz, kiedy ustawa trafia do sejmu, dodatkowo wiemy, jak ogromnym poparciem społecznym się cieszy – ponad 80 proc. Polaków chce w zamian za stałą opłatę przekazać gospodarowanie odpadami komunalnymi samorządom. Liczę, że dzięki sprawnej pracy parlamentu wejście w życie tej reformy będzie możliwe jak najszybciej – powiedział prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Rady na odpady

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” dzięki tym zmianom w Polsce zacznie w końcu prawidłowo funkcjonować system odzysku i recyklingu odpadów. Obecnie 93 proc. odpadów ulegających biodegradacji trafia na składowiska, a 86 proc. wszystkich odpadów – na wysypiska ( w UE jest to 47 proc.). Sytuacja ta jest wynikiem działań przedsiębiorców, którzy tak gospodarują śmieciami, by ponieść jak najniższe koszty. Natomiast przekazanie gminom obowiązku zarządzania odpadami ma szansę to zmienić.

Ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów 16 listopada br. – Miała wejść w życie z początkiem 2011 roku a samorządy miały mieć od tego momentu rok na przygotowanie się do przejęcia władztwa nad odpadami – mówi na łamach DGP Minister Środowiska Andrzej Kraszewski. Tego terminu nie uda się dotrzymać ale ustawa ma szansę wejść w życie w ciągu najbliższych trzech miesięcy - zapewnia.

Góra śmieci

Odpady to obecnie największy problem ekologiczny w Polsce. W naszym kraju ponad 86% odpadów komunalnych trafia na
Status Quo gospodarki odpadami kom. w Polsce
• 12 mln ton/rok odpadów komunalnych • 86% odpadów trafia na wysypisko (UE 47%) • 90% Polaków uznaje, że zaśmiecony krajobraz Polski to problem • 17% twierdzi, że ich sąsiad spala śmieci • 30 % przyznaje, że nie uiszcza opłat za wywóz śmieci • 96% chce surowych kar za zaśmiecanie środowiska naturalnego
składowiska (wg GUS w 2009 r.), co jest prawie dwukrotnie powyżej średniej europejskiej (w Unii Europejskiej średnio 47%). W niektórych krajach, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Dania czy Szwecja na wysypiska trafia ich nawet mniej niż 10,0% (2006 r.), a to dzięki poddawaniu zbieranych odpadów procesom spalania, recyklingu i odzysku. 95 proc. wszystkich naszych śmieci, trafia bez jakiegokolwiek przetwarzania na składowiska – w większości już przepełnione.

Ustawa ma to zmienić. W nowym systemie gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady (tak jak za wodę czy ścieki), a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług (odpowiednie zagospodarowywanie odpadów zgodne z prawem). Ustawa jest krokiem w kierunku takich zmian w gospodarce odpadami, które w perspektywie następnych lat ułatwią nam osiąganie unijnych norm. System, w którym samorząd lokalny zarządza odpadami obowiązuje już we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską i Węgrami.

***

Dane pochodzą z badania poziomu akceptacji społecznej dla zmian proponowanych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzonego w październiku 2010 r. przez Instytut Badania Opinii Homo Homini na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Badanie przeprowadzono na próbie 1000 dorosłych osób reprezentujących gminy wiejskie,  miejsko-wiejskie,  miejskie i  metropolie.
Źródło: Ministerstwo Środowiska, Dziennik Gazeta Prawna
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Pasaż zakupowy