Jak zdobyć środki na ciekawy projekt ekologiczny?

Otaczająca nas przyroda potrzebuje naszej pomocy. Szansą na przetrwanie cennych gatunków zwierząt i roślin jest nasza aktywna i nastawiona na troskę o przyrodę postawa. Jeżeli masz pomysł, a potrzebujesz środków, zapoznaj się z ofertą Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które dzięki funduszom unijnym wspiera projekty związane z ochroną przyrody. Z tego wsparcia skorzystało już wiele organizacji działających w tym obszarze. Świetnym przykładem jest projekt „Drogi dla Natury”.


korytarze ekologiczne

„Drogi dla Natury”
Beneficjenci CKPŚ zrealizowali dziesiątki przedsięwzięć o wartości setek milionów złotych. Jednym z nich był projekt „Drogi dla Natury” prowadzony przez Fundację Ekorozwoju i współfinansowany z POIiS 2007-2013. Polegał on na tworzeniu nowych oraz uzupełnieniu i przebudowie istniejących alej, aby wzmocnić lub utworzyć korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej. Pod tą niebanalnie brzmiącą nazwą kryje się chrząszcz żyjący we wnętrzach spróchniałych drzew, rosnących w przydrożnych alejach, najczęściej w lipach i olszach. Próchnowiska, czyli murszejące fragmenty drewna, są niezbędne dla jego rozwoju i przeżycia.

Eksperci projektu „Drogi dla Natury”, przyrodnicy oraz ekolodzy, postawili na konkretne działania, dla których punktem wyjścia było stworzenie programu ochrony pachnicy dębowej. Uwzględnił on nie tylko wytyczenie standardów jej ochrony czy posadzenie nowych drzew, lecz także np. przesiedlenia tego chrząszcza w przypadku wycinki zamieszkałych przez niego drzew.

Efekty współpracy

Projekt okazał się niezwykłym sukcesem, nie tylko pod względem przyrodniczym, ale też społecznym. W trakcie jego realizacji posadzono przy drogach ponad 30 000 drzew. Poza korzystnym wpływem na klimat (1 drzewo pochłania ok. 800-1000 kg dwutlenku węgla) pozwoliło to także na utrzymanie charakterystycznego krajobrazu kulturowego z pięknymi, przydrożnymi alejami drzew. Twórcy projektu organizowali seminaria, zebrania informacyjne i szkolenia. Opublikowali również podręcznik ochrony alej jako siedlisk i korytarzy ekologicznych. Przyczynili się w ten sposób do zwiększenia świadomości społecznej co do tego, jak istotne są dla nas korytarze ekologiczne i jaką pełnią rolę w przyrodzie. Poza tym nowo powstałe i zachowane korytarze ekologiczne przyniosły korzyści licznym innym organizmom żyjącym w przydrożnych zadrzewieniach lub dzięki nim migrującym: nietoperzom, ptakom, chronionym porostom oraz wielu innym gatunkom.
Nie bez znaczenia okazał się też wątek społeczny projektu. Fundacji udało się go zrealizować w partnerstwie z organizacjami społecznymi, zarządami dróg, samorządami, biznesem oraz lokalnymi społecznościami. – Sukces projektu był wspólnym wysiłkiem miłośników drzew, lokalnych społeczności oraz zarządców dróg wszystkich szczebli – od gminnych do krajowych. Bez znaczącego dofinansowania unijnego to ważne ekologicznie przedsięwzięcie miałoby bez porównania mniejsze szanse na realizację. – podkreśla dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, który za projekt „Drogi dla Natury” otrzymał w 2017 r. nagrodę Orle Pióra.  

Aplikuj o fundusze!
Fundusze europejskie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podobne inicjatywy są cały czas do zdobycia. Na stronach Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłoszone zostały właśnie dwa konkursy z łączną pulą dofinansowania na ponad 100 mln zł. Już wiadomo, że po rozstrzygnięciu wcześniejszych konkursów wsparcie finansowe otrzymają np. projekty dotyczące ochrony zagrożonych ptaków błotnych, ochrony zwierząt nad Bałtykiem czy służące poprawie stanu korytarzy ekologicznych w dolinie Wisły. Jeżeli masz pomysł, który przyczyni się do ochrony przyrody, wejdź na stronę www.ckps.lasy.gov.pl/co-robimy i skorzystaj ze wsparcia CKPŚ.


 
 
art. sponsorowany

wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy