Dwutlenek węgla właściwości i zastosowanie. CO2 pożyteczny czy szkodliwy?

Image

Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bezwonnym o lekko kwaśnym smaku. Daje się łatwo skraplać, gdyż jego temperatura krytyczna wynosi +31°C. Skroplony jest cieczą bezbarwną, która parując na powietrzu szybko krzepnie.
Rys. 1. cząsteczka dwutlenku węgla.

Zestalony CO2 jest podobny do śniegu. Jego temperatura wynosi -78,5°C, co pokazano na rys. 2. Nie wolno go więc dotykać ręką. Zestalony CO2 paruje (sublimuje) nie topiąc się. Pod ciśnieniem jednak własnych par (5 atmosfer) topi się w temperaturze -56,7°C [1].
Dwutlenek węgla znalazł szerokie zastosowanie zarówno w postaci gazowej, jak i stałej (rys. 3).


Zastosowanie gazowego dwutlenku węglaGazowy CO2 jest jednym z głównych surowców w fabrykach sody amoniakalnej oraz surowcem pomocniczym w cukrowniach. Największe znaczenie CO2 ma w ochronie przeciwpożarowej [4]. Dwutlenek węgla zawarty w powietrzu wywołuje twardnienie zaprawy wapiennej, jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców i wielu innych miejscach oraz czynnik chłodniczy w obiegach nadkrytycznych [5] oraz, jak podaje literatura, małe dodatkowe ilości dwutlenku węgla powodują wzrost tempa rozwoju roślin [7].

1. Nasycanie cieczy dwutlenkiem węglaDwutlenek węgla jest ważnym składnikiem w produkcji napojów, ponieważ ilość na sycenia CO2 ma decydujący wpływ na smak produk tu. Poziom nasycenia CO2 odzwierciedla t yp napoi i preferencje konsumenta. Dodatki do napojów, takie jak np. tonik, wymagają wysokiego nasycenia CO2 – używając 8,8 g CO2/dm3 w produkcie końcowym, podczas gdy napoje owocowe używają tylko 5,5 g CO2/dm3. Spożycie napojów nasyconych CO2 oraz popyt na CO2 w tej gałęzi przemysłu ciągle rośnie.

Galeria zdjęć

ImageImageImageImageImageImage
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy