Odnawialne Źródła Energii. Jakie działania należy podjąć, by ułatwić rozwój tego sektora?
Odnawialne Źródła Energii. Jakie działania należy podjąć, by ułatwić rozwój tego sektora?
Jedno z największych spotkań branży OZE było dobrą okazją do sformułowania wniosków i postulatów, które powinny usprawnić i ułatwić rozwój tego sektora. Jakich rozwiązań oczekują przedsiębiorcy? Jakie działania należy podjąć, aby przyspieszyć realizację inwestycji i osiągnąć cel ...
Podwyżki cen energii elektrycznej. Czy energia ze źródeł odnawialnych jest za nie odpowiedzialna?
Podwyżki cen energii elektrycznej. Czy energia ze źródeł odnawialnych jest za nie odpowiedzialna?
W ubiegłym roku, miały miejsce podwyżki cen energii elektrycznej. Część z producentów lub firm dostarczających prąd do naszych domów, tłumaczyła je koniecznością zakupu większej ilości droższej energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz tzw. zielonych certyfikatów. Czy faktycznie, energia ze ...
Ropa naftowa, a tworzywa sztuczne. Czy paliwo z odpadów może być opłacalne?
Ropa naftowa, a tworzywa sztuczne. Czy paliwo z odpadów może być opłacalne?
W porównaniu z przeróbką ropy naftowej proces przeróbki tworzyw sztucznych na paliwa płynne jest w nieopłacalny. Jeśli nie osiągniemy odpowiednich progów recyklingu grożą nam wysokie kary. – Być może produkcja paliw z tworzyw sztucznych będzie jednak bardziej opłacalna niż płacenie kar. – ...
Energia odnawialna. Czy opłaca się inwestować w kolektory słoneczne i panele słoneczne?
Energia odnawialna. Czy opłaca się inwestować w kolektory słoneczne i panele słoneczne?
Czy źródła energii odnawialnej są dostępne dla Polaków? Czy przeciętny Kowalski wie, gdzie szukać informacji na temat paneli słonecznych, lub pompy ciepła? W co najlepiej zainwestować, aby zyskał na tym nasz domowy budżet?
Farma wiatrowa, elektrownia wodna lub słoneczna − jak inwestować w odnawialne źródła energii (OZE)?
Jak realizować inwestycje w energetyce odnawialnej?
W roku 2020 Polska powinna osiągnąć udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w stosunku do finalnego zużycia energii na poziomie 15%. Bez nowych inwestycji w sektorze zielonej energii elektrycznej, zielonego ciepła i biopaliw osiągnięcie celu nie będzie możliwe. Jak inwestować w OZE i jakie są ...
Biogaz jako odnawialne źródło energii. Perspektywy produkcji energii z biogazu w Polsce
Biogaz jako odnawialne źródło energii. Perspektywy produkcji energii z biogazu w Polsce
Gaz łupkowy w Polsce – zagrożenia i perspektywy wydobycia gazu niekonwencjonalnego
Gaz łupkowy w Polsce – zagrożenia i perspektywy wydobycia gazu niekonwencjonalnego
– Wielka gazowa gorączka dotarła do Polski – ogłosił Henryk Jezierski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Główny geolog Kraju. Gaz łupkowy w Polsce rzeczywiście jest teraz na ustach wszystkich. Wokół technologii jego wydobycia narosło jednak wiele mitów i niedomówień. Wśród ...
Prof. Żylicz: Pakiet klimatyczny UE nie wystarczy, by ochronić klimat
Prof. Żylicz o pakiecie klimatycznym UE
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej to nie to samo, co globalna ochrona klimatu – podkreślał 13 lipca, podczas spotkania dotyczącego konsekwencji tego unijnego pakietu dla Polski, ekonomista środowiska prof. Tomasz Żylicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
Morska energetyka wiatrowa
Wiatraki na morzu szansą dla Polski?
Morskie farmy wiatrowe mogą w przyszłości stać się znaczącym producentem energii dla naszego kraju. Na rozwoju sektora mogą zarobić polscy podwykonawcy. Kraje inwestujące w morską energetykę wiatrową mogą liczyć na wsparcie UE. Wszystko zależy jednak od uwarunkowań prawnych.
Powódź a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Powódź a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Pieniądze na walkę z powodzią mają znaleźć się w budżecie, ale między innymi kosztem jednej z kluczowych inwestycji dla przyszłego bezpieczeństwa energetycznego kraju – rurociągu Brody-Płock. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska planuje przesunięcie na inwestycje ...

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Pasaż zakupowy