ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) w Polsce - wady i zalety. Przykłady

Elektrownia wodna
Elektrownia wodna - pixabay.com


Jak będzie wyglądał rynek Odnawialnych Źródeł Energii? Obecnie najwięcej energii produkuje się z paliw pierwotnych: węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu  ziemnego oraz uranu. Zasoby te są  teraz znaczne, ale  w kolejnych latach,  w związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię będą ulegać wyczerpaniu. Spalanie paliw pierwotnych ma  negatywne oddziaływanie na środowisko.
Podczas tego procesu do atmosfery przedostają się znaczne ilości tlenków węgla, siarki i azotu.


Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Około roku 2060 większość produkowanej energii będzie pochodzić z niekonwencjonalnych źródeł, które w procesie jej produkcji wykorzystują: promieniowanie słoneczne; biomasę; energię geotermalną; energię kinetyczną zgromadzoną w sile wiatru oraz w  wodzie.

23 stycznia 2008 roku powstał unijny projekt nowej ramowej dyrektywy dotyczącej promocji wykorzystania OZE. Mówi ona między innymi o tym, iż w Polsce do roku 2020 docelowa ilość energii pochodząca z OZE musi wynieść 15 proc. Dla porównania: wytyczne dla Szwecji zostały określone na poziomie 49 proc., dla Łotwy na poziomie 42 proc., Finlandii 38 proc. Jeśli Polska nie wypełni zobowiązań,  będzie musiała kupować „zielone certyfikaty” od krajów, które mają nadwyżki produkcji.

W  Polsce „zielona energia” produkowana jest z wody – są to głównie małe elektrownie wodne, z biomasy stałej, oraz wiatru i słońca. Udział energii odnawialnej w całkowitej energii sprzedanej odbiorcom końcowym, w roku 2006 wyniósł ok. 3,8 proc. Polska posiada jednak duży potencjał do produkcji energii odnawialnej głównie z biomasy stałej i biogazu oraz wiatru.

Pomimo konieczności spełnienia wymaganych limitów produkcji rozwój energetyki odnawialnej w Polsce jest ciągle utrudniony. Brakuje norm prawnych określających w jednoznaczny sposób politykę w zakresie OZE. Inwestycje związane z OZE mają najcześciej długi okres zwrotu i potrzebują stałych unormowań prawnych. Niejasne przepisy skarbowe oraz brak spójnych interpretacji prawnych dotyczących przepisów podatkowych od nieruchomości stanowią duże utrudnienie dla inwestorów. Utrudniony jest  dostęp do informacji na temat samych procedur i kosztów postępowania inwestycyjnego, istotnych w  początkowej fazie podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności. Brak dostatecznej liczby programów nauczania uwzględniającym w swym zakresie OZE – zarówno w szkolnictwie jak również szkoleń dla inżynierów, projektantów, bankowców czy decydentów.

Polska ma do dyspozycji 880 mln euro z funduszy unijnych. Nie brakuje też inwestorów kraju i zagranicy, gdyż, jak wskazują długoterminowe prognozy wzrostu cen energii, taka inwestycja może przynieść ogromne dochody, mimo początkowych wysokich nakładów. Plany wkroczenia do Polski, z projektami rozwoju naszego potencjału wytwórczego OZE zapowiedziały miedzy innymi  zachodnie fundusze inwestycyjne. Cele postawionego nam przez Unię  wydają się więc realne do spełnienia – przynajmniej jeśli chodzi o ich  finansowe aspekty, tym bardziej,  że inwestowanie w odnawialne źródła energii jest atrakcyjną alternatywą dla gry na giełdzie czy korzystania z funduszy inwestycyjnych. Strategia Polskiej Grupy Energetycznej przewiduje, że każdego roku produkcja "energii zielonej" będzie zwiększana o 4-6 terawatogodziny.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy