Termomodernizacja budynków – jak uzyskać dofinansowanie?

Fot. Alex Pepperhill/Flickr CC Fot. Alex Pepperhill/Flickr CC

Wymagania odnośnie charakterystyki energetycznej budynków są coraz ostrzejsze. Dlatego coraz więcej inwestorów, właścicieli budynków decyduje się na termomodernizację, wymianę stolarki oraz montaż nowoczesnej instalacji grzewczej. Każdy inwestor, który zdecyduje się na przeprowadzenie tego rodzaju prac i udowodni, że wpływają one na poprawę audytu termicznego budynku, może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20% kwoty kredytu zaciągniętego na termomodernizację.Od czego zacząć?

Przede wszystkim od audytu energetycznego. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać opracowanie, które będzie zawierało ocenę stanu technicznego budynku, określającego zakres i parametry techniczne możliwych i optymalnych wariantów termomodernizacji.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Do wniosku należy dołączyć wynikli audytu termo modernizacyjnego oraz wniosek kredytowy do jednego z komercyjnych banków, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie tzw. premii termomodernizacyjnych.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, można otrzymać dofinansowanie z budżetu wynoszące nawet 1/5 kwoty kredytu. Jednak wysokość dopłaty nie może przekraczać 16 proc. całkowitych kosztów inwestycji ani dwukrotności oszczędności rocznych energii oszacowanych w audycie energetycznym.

Ta tzw. premia termomodernizacyjna jest zwolniona z podatku dochodowego i wpłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na konto banku kredytującego tylko wtedy, gdy prace związane z termomodernizacją zostały zakończone.

O czym należy pamiętać?


  • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 roku „O wspieraniu termomodernizacji i remontów”, na taką inwestycję można otrzymać dofinansowanie rządowe tylko wtedy, gdy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i założonym planem termomodernizacji. Warto zatem zwrócić uwagę na to, że przywołany zapis powoduje, iż każda termoinwestycja warunkuje sporządzenie projektu budowlanego zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
  • składając wniosek o kredyt wraz ze zgłoszeniem o dofinansowanie, inwestor określa datę zakończenia wszelkich prac. Dotrzymanie tego terminu pozwala na przekazanie funduszy na poczet spłaty kredytu zaciągniętego przez inwestora.
  • Wybierając bank warto sprawdzić czy kooperuje on z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pilotuje z ramienia Rządu program przyznawania i wypłacania tzw. premii termomodernizacyjnej ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
  • O dofinansowanie związane z poprawą efektywności energetycznej budynku mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy nieruchomości.
  • Co ważne, raz na 3 miesiące Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje informację o stanie wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku braku wolnych środków, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza informacje w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zawiadamia inwestora o pozostawieniu bez rozpatrzenia złożonego wniosku.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy