Odpady medyczne w NZOZ i gabinetach prywatnych - zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest zapoznanie osób odpowiedzialnych w ZOZ-ach oraz gabinetach prywatnych z obecnie obowiązującym stanem prawnym oraz sposobem realizacji wszystkich ustawowych obowiązków z zakresu ustawy o odpadach (w tym interpretacje przepisów i omówienie szczególnych przypadków - przykłady) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Do kogo jest skierowane

Szkolenie skierowane do prowadzących ZOZ-y oraz prywatne gabinety medyczne, stomatologiczne, przychodnie chirurgiczne, pracowników tych zakładów i gabinetów oraz lekarzy prowadzących praktyki lekarskie.

Termin szkolenia:  03.10.2014
Miejsce szkolenia: Katowice
koszt szkolenia: 350 zł netto za osobę

Tematyka szkolenia

Definicja odpadów medycznych
 1. Klasyfikacja odpadów medycznych
 2. Procedury postępowania z odpadami medycznymi
 3. Podstawy prawne związane z wymaganiami SANEPID – omówienie wymagań i procedur postępowania
 4. Kontrola SANEPID dotycząca procedur postępowania z odpadami medycznymi
 5. Zasady postępowania z odpadami medycznymi
 6. Metody unieszkodliwiania odpadów medycznych
 7. Zagrożenia dla środowiska i człowieka związane z utylizacją odpadów medycznych
 8. Wymagania dla placówek medycznych związane z uzyskiwaniem zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach
 9. Katalog odpadów
 10. Sprawozdawczość i ewidencja
 11. Kary administracyjne i zakres odpowiedzialności
 12. Wykaz aktów prawnych
 13. Terminarz obowiązków

Zapraszamy!
itePROJEKT – Ochrona środowiska
tel: 692424367
tel: 608037657
biuro@iteprojekt.pl
www.iteprojekt.pl
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Nowa Ustawa o odpadach - sprawozdawczość, zezwolenia, karyNowa Ustawa o odpadach - sprawozdawczość, zezwolenia, karyCelem szkolenia jest przedstawienie zmian przepisów w zakresie gospodarki odpadami, które...
Gospodarka odpadami - wyjazd do HolandiiGospodarka odpadami - wyjazd do HolandiiJuż po raz 3-ci firma EKORUM organizuje międzynarodowy wyjazd techniczny „Rozbudowa i...

Pasaż zakupowy