ENERGIA ODNAWIALNA W POLSCE. 15 proc. OZE do 2020 r.

Do 2020 roku 15 proc. energii elektrycznej będziemy w Polsce produkować ze źródeł odnawialnych - deklaruje minister gospodarki Waldemar Pawlak, fot. SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Do 2020 roku 15 proc. energii elektrycznej będziemy w Polsce produkować ze źródeł odnawialnych - deklaruje minister gospodarki Waldemar Pawlak, fot. SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

– Do 2020 roku 15 proc. energii elektrycznej będziemy w Polsce produkować ze źródeł odnawialnych – deklaruje wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 12 kwietnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MG dokument pn.: „Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii”.Rada Ministrów 12 kwietnia br. przyjęła raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Polski, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-2019, przedłożony przez ministra gospodarki.

Zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energii finalnej w 2020 r. ma wynieść dla Polski 15 proc. – Systematycznie zwiększamy produkcję energii elektrycznej ze źródeł wykorzystujących energię biomasy i wiatru – powiedział wicepremier Pawlak. – Przyczynia się do tego także mechanizm tzw. „zielonych certyfikatów”, który stworzył korzystne warunki dla inwestycji w odnawialne źródła energii – dodał.

Zdaniem szefa resortu gospodarki mechanizm ten sprzyja optymalnemu rozwojowi OZE i konkurencji w tej dziedzinie. – Rozdzielając świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych, umożliwiliśmy obrót nimi na giełdzie – wyjaśnił wicepremier Pawlak.

Zdaniem szefa resortu gospodarki mechanizm ten sprzyja optymalnemu rozwojowi OZE i konkurencji w tej dziedzinie.
– Chcemy zachęcić przedsiębiorców do wykorzystywania OZE, dlatego o 50 proc. obniżyliśmy koszty przyłączenia do sieci źródeł odnawialnych – powiedział wicepremier Pawlak. – Zwolniliśmy także przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE o mocy poniżej 5 MW z opłat za udzielenie koncesji oraz związanych z uzyskaniem i rejestracją świadectw pochodzenia – dodał.

W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka bardzo istotnym elementem wsparcia jest również zwolnienie z podatku akcyzowego energii wytworzonej z OZE.

Przygotowany przez ekspertów MG raport pokazuje główne cele realizacji zobowiązań Polski zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki
Moim zdaniem
Czy Polsce uda się zrealizować cel, by do 2020 roku 15 proc. energii elektrycznej produkować ze źródeł odnawialnych?
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowy

Pasaż zakupowy