15 proc. OZE w bilansie energetycznym Polski do 2020 r.

tooltip
Do 2020 roku 15 proc. energii elektrycznej będziemy w Polsce produkować ze źródeł odnawialnych - deklaruje minister gospodarki Waldemar Pawlak, fot. SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
Czy warto inwestować w instalacje solarne?
Tak
Nie
Nie mam zdania
Głosuj

– Do 2020 roku 15 proc. energii elektrycznej będziemy w Polsce produkować ze źródeł odnawialnych – deklaruje wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 12 kwietnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MG dokument pn.: „Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii”.Rada Ministrów 12 kwietnia br. przyjęła raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Polski, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-2019, przedłożony przez ministra gospodarki.

Zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energii finalnej w 2020 r. ma wynieść dla Polski 15 proc. – Systematycznie zwiększamy produkcję energii elektrycznej ze źródeł wykorzystujących energię biomasy i wiatru – powiedział wicepremier Pawlak. – Przyczynia się do tego także mechanizm tzw. „zielonych certyfikatów”, który stworzył korzystne warunki dla inwestycji w odnawialne źródła energii – dodał.

Zdaniem szefa resortu gospodarki mechanizm ten sprzyja optymalnemu rozwojowi OZE i konkurencji w tej dziedzinie. – Rozdzielając świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych, umożliwiliśmy obrót nimi na giełdzie – wyjaśnił wicepremier Pawlak.

Zdaniem szefa resortu gospodarki mechanizm ten sprzyja optymalnemu rozwojowi OZE i konkurencji w tej dziedzinie.
– Chcemy zachęcić przedsiębiorców do wykorzystywania OZE, dlatego o 50 proc. obniżyliśmy koszty przyłączenia do sieci źródeł odnawialnych – powiedział wicepremier Pawlak. – Zwolniliśmy także przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE o mocy poniżej 5 MW z opłat za udzielenie koncesji oraz związanych z uzyskaniem i rejestracją świadectw pochodzenia – dodał.

W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka bardzo istotnym elementem wsparcia jest również zwolnienie z podatku akcyzowego energii wytworzonej z OZE.

Przygotowany przez ekspertów MG raport pokazuje główne cele realizacji zobowiązań Polski zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki
Moim zdaniem
Czy Polsce uda się zrealizować cel, by do 2020 roku 15 proc. energii elektrycznej produkować ze źródeł odnawialnych?
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
50 lat temu pierwszy człowiek poleciał w kosmos50 lat temu pierwszy człowiek poleciał w kosmos Dzisiaj mija 50 lat od epokowego wydarzenia – pierwszego lotu człowieka w kosmos. Pierwszym...
Dzięki OZE nie musielibyśmy kupować energii zza granicyDzięki OZE nie musielibyśmy kupować energii zza granicyBrak wsparcia dla rozwoju OZE oznacza zgodę na uzależnienie Polski od importu energii spoza kraju...

Pasaż zakupowy