Genetyczne zagadki karibu

Czwartek 29.01.2009
Fot.: karibu (US GOV) Fot.: karibu (US GOV)
Naukowcy z Uniwersytetu w Calgary przebadali geny kanadyjskiej populacji karibu, co rzuca nowe światło na ich ewolucję. O wynikach swoich badań poinformowali w czasopiśmie „Molecular Ecology”.

Doktor Byron Weckworth wraz z kolegami z Uniwersytetu w Calgary przebadał geny kanadyjskiej populacji karibu, zamieszkującej zbocza Gór Skalistych.
Według naukowców jest to wyjątkowa populacja, powstała na skutek kojarzenia się dwóch głównych podgatunków renifera, które miało miejsce około 10 000 lat temu, po zakończeniu ostatniego zlodowacenia. Naukowcy uważają, że zarówno podgatunki tundrowe jak i leśne zamieszkiwały wolne od lodu wschodnie stoki Gór Skalistych zaraz po ustąpieniu zlodowacenia. Wtedy doszło do kojarzeń których efektem jest istniejąca tu do dziś populacja. Potem pierwotne podgatunki migrowały na inne tereny.

Naukowcy przez 10 lat badali zarówno szlaki migracji współczesnych populacji jak i DNA  kanadyjskich karibu. Badania DNA ujawniły, ze zwierzęta z Kanady mają unikalne cechy zarówno podgatunku z tundry jak i podgatunku leśnego. W efekcie zwierzęta te wykazują cechy pośrednie zarówno w szczegółach budowy i ubarwienia jak i w zachowaniu. Co więcej w zależności od posiadanego genotypu zwierzęta mogą reagować różnie na postępującą degradację siedlisk i zmiany klimatyczne.  Jak twierdza badacze wędrówki pozwalają lepiej przystosować się do różnych środowisk w efekcie czego taka populacja jest mniej podatna na niekorzystne zmiany. Biorąc pod uwagę genetyczną odrębność poszczególnych populacji można lepiej planować ich ochronę a tym samym skuteczniej je chronić.

Karibu to wspólna nazwa północnoamerykańskich podgatunków renifera. W przeciwieństwie do swoich euroazjatyckich kuzynów zwierzęta te nigdy nie zostały udomowione.  Systematyka reniferów jest wciąż sporna, przeważnie wyróżnia się kilka-kilkanaście podgatunków.  W przeciwieństwie do wielu innych jeleniowatych, u reniferów obie płcie posiadają poroże, przy czym u samic jest ono nieco mniejsze.wilki polujące na karibu
ekologia.pl

Galeria zdjęć

Fot.: karibu (US GOV)Fot.: karibu (US GOV)
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy