Będą ostrzejsze kary za znęcanie się nad zwierzętami

Środa 12.04.2017
pixabay.com pixabay.com

3 lata pozbawienia wolności za zabicie zwierząt i znęcanie się nad nimi, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – 5 lat. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz Kodeksu karnego, przewidujący zaostrzenie kar.W latach 2001-2015 zaobserwowano trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko zwierzętom, w szczególności popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.
 
Nadzieję na poprawę sytuacji w naszym kraju daje projekt kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Rząd chce, by górna granica kary za zabicie zwierząt i znęcanie się nad nimi zwiększyła się z 2 do 3 lata pozbawienia wolności za zabicie zwierząt i znęcanie się nad nimi, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – 5 lat.

Dodatkowo, w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko zwierzętom sąd będzie musiał każdorazowo orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt. Nawiązka będzie wynosiła od 1 do 100 tys. zł. Środki te będą przekazywane organizacjom pozarządowym na cele związane z ochroną zwierząt. Obecnie nie jest to obowiązkowe.

Nowe przepisy uniemożliwią też wykonywanie prac i działalności związanych z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie osobom, które dopuściły się wobec nich czynów ze szczególnym okrucieństwem. W takim przypadku przewidziano obowiązkowe orzekanie przez sąd zakazu wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.

Wprowadzono jednocześnie zastrzeżenie, że zakaz ten stosuje się jedynie, gdy sprawca popełnił przestępstwo w związku z wykonywaniem tego typu zawodu, działalności lub wykonywaniem czynności wymagających zezwolenia, a nie każdej dowolnej aktywności. Z 10 do 15 lat wydłużono czas, na jaki będzie można orzec zakaz posiadania zwierząt i zakazy wykonywania zawodów, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.

Ponadto projekt umożliwia orzekanie przez sąd przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, również wtedy, gdy nie stanowią one własności sprawcy.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy