WŁADYSŁAW SZAFER. Biografia sylwetki - Władysław Szafer

Władysław szafer, źródło: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagielońskiego Władysław szafer, źródło: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagielońskiego
Władysław Szafer urodził się 23 lipca 1886 r. w Sosnowcu. Był twórcą ochrony przyrody w Polsce, współtwórcą wielu parków narodowych i rezerwatów oraz Ligi Ochrony Przyrody. Założył i prowadził Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Przyrody PAN.
Był współautorem „Flory polskiej” i „Szaty roślinnej Polski”, autorem nowatorsko brzmiącego niegdyś hasła: ”Ochrona przyrody ochroną człowieka”.


„Najgroźniejszym wrogiem przyrody jest ludzka głupota i bezmyślność. Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę pióra by ratować polską przyrodę”.(Władysław Szafer)

Wczesne lata i wykształcenie

Władysław Szafer ukończył szkołę powszechną w Mielcu i uczęszczał do gimnazjum im. Konarskiego w Rzeszowie, które ukończył w 1905 r. Profesorem w tym gimnazjum był Wilhelm Friedberg entuzjastyczny nauczyciel przyrody. Za jego poradą Władysław Szafer po zdaniu matury podjął studia w Wiedniu, gdzie dostał się pod opiekę profesora Richarda Wettsteina, znanego w świecie wszechstronnego botanika. Dzięki jego poparciu, Szafer uzyskał stypendium wiedeńskiego ministerstwa oświaty, co umożliwiło mu uczestniczenie w kursie w stacji biologicznej w Trieście. Dzięki profesorowi otrzymał również temat swojej pierwszej pracy naukowej, którą ukończył w 1908 r.

Dalsze swoje studia Władysław Szafer związał z Instytutem Biologiczno-Botanicznym we Lwowie, prowadzonym przez profesora Mariana Raciborskiego, który powrócił do kraju jako sławny badacz flory Jawy. Po dwu latach Władysław Szafer obronił pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk przyrodniczych. W 1918 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1919 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Szukaj sylwetki ekologa
>> Zamknij <<
Pasaż zakupowy