Ochrona gatunkowa - aspekty, cele i sposoby. Chronione gatunki.

Ochrona gatunków Ochrona gatunków
Panda wielka, koala, jesiotr to niektóre chronione gatunki zwierząt znane każdemu. Bez naszej pomocy setki kolejnych mogą wyginąć, m in. dlatego podlegają ochronie gatunkowej.

Ochrona ginących gatunków podlega wielu aktom prawnym, w zależności od stopnia zagrożenia, występowania, stabilności populacji czy też jej rozproszenia. Cześć zwierząt podlega ochronie gatunkowej (częściowej lub ściślej), inne także strefowej (np. w promieniu kilkaset metrów wokół gniazda). Ponieważ zwierzęta nie znają granic, często ich ochrona tylko na terenie jednego czy kilku państw nie ma większego sensu. Dlatego obecnie funkcjonuje też kilka regulacji prawnych umożliwiających ochronę na poziomie międzynarodowym, np. przez specjalne traktowanie pewnych siedlisk i żyjących tam organizmów.

Oczywiście nie da się ochronić zwierząt bez chronienia ich siedlisk w ramach różnych form ochrony strefowej (np. parki narodowe), o czym mówi akapit ochrona siedlisk.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Ochrona przyrody - jak ocalić zagrożone gatunkiOchrona przyrody - jak ocalić zagrożone gatunkiOchrona przyrody to zachowanie bioróżnorodności, ale także ogół działań zmierzających do ocalenia...
Psy –  mity i faktyPsy – mity i faktyJeśli pies je trawę, to będzie deszcz albo jeśli pies ma suchy nos, to z pewnością ma gorączkę Od...

Pasaż zakupowy

GMO w Polsce Organizmy genetycznie modyfikowane a kwestia polityczna. Kto lobbuje za GMO?