Organizacje ekologiczne

Poniżej prezentujemy listę wybranych, działających w Polsce organizacji ekologicznych:
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” istnieje od 1996 roku w miejscowości Lipowa. Zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych - wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków.
więcej »
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” powstało w Toruniu w 2002 r.. Stowarzyszenie jest członkiem Rady Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco p. peregrinus) w Polsce w ramach której współpracuje z najlepszymi w kraju ośrodkami prowadzącymi hodowlę i reintrodukcję sokoła wędrownego.więcej »
Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt
Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA"
Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA" istnieje od  1999 roku i jest grupą wolontariuszy, która stara się nieść pomoc oraz poświęca  swój czas zwierzętom potrzebującym pomocy. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.więcej »
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot powstało w 1990 r., odwołuje się do założeń filozofii ekologii głębokiej, podkreślającej szacunek do wszelkich form życia. Pracownia za najważniejszy cel uznaje obronę dzikiej przyrody, najcenniejszych obszarów przyrodniczych.więcej »
Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń
Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń
Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń zostało zarejestrowane w  2006 r. Jest niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi, którym bliska jest idea zachowania tradycyjnego charakteru wsi.więcej »
Towarzystwo na rzecz Ziemi
Towarzystwo na rzecz Ziemi
Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ)  jest ogólnopolską organizacją działającą na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń.więcej »
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian powstało w Siedlcach w roku 1994. Swoją misję określa jako ochronę dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt.
więcej »
VIVA Akcja dla zwierząt
VIVA Akcja dla zwierząt
VIVA Akcja dla zwierząt jest fundacją znaną z akcji, demonstracji oraz protestów, mających na celu ochronę praw zwierząt, także poprzez zachęcanie do ich adopcji oraz propagowanie wegetarianizmu.więcej »
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest ogólnopolskim związkiem stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.
więcej »