Definicja pojęcia:

kwiaty

Kwiaty - organami generatywnymi roślin nasiennych są kwiaty. Kwiat jest to skrócony i nierozgałęziony pęd o ograniczonym wzroście i o liściach przekształconych odpowiednio do funkcji, jaką spełnia on w procesie rozmnażania płciowego.

Części składowe kwiatu są osadzone na dnie kwiatowym, które u dołu zwęża się, przechodząc w szypułkę kwiatową. Dno kwiatowe może mieć różny kształt; może być płaskie, wklęsłe lub wypukłe, a szypułka kwiatowa może mieć różną długość i grubość. Kwiaty zaopatrzone w szypułkę nazywamy szypułkowymi, w przeciwieństwie do kwiatów bezszypułkowych (siedzących).

1. Kwiaty roślin okrytozalążkowych,

2. Kwiaty roślin nagozalążkowych.Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy