Definicja terminu :

mimozowate - Mimosaceae

RODZINA MIMOSACEAE — MIMOZOWATE (CZUŁKOWATE)

Należą tu drzewa i krzewy (rzadko rośliny zielne), o liściach zwykle dużych, podwójniepierzastych i kwiatach promienistych, zebranych w gęste, główkowate lub kłosokształtne kwiatostany, o wielu pręcikach; słupek zbudowany z 1—16 owocolistków; owocem jest strąk.

Występuje przeważnie w klimacie tropikalnym i żaden rodzaj nie ma przedstawicieli we florze Polski. Należące tu m.in. rodzaje Mimosa (czułek) i Acacia (akacja) mają dla nas tylko znaczenie dydaktyczne jako gatunki uprawiane u nas w szklarniach.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy