Definicja pojęcia:

bakterie

Bakterie - mikroskopijne, bezjądrowe drobnoustroje, zwykle jednokomórkowe, o średnicy 2-8 mum, zawierające substancję jądrową o strukturze kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). Niekiedy ich wymiary dochodzą do 1/1000 mm średnicy. Gromada ta liczy ok. 2000 gatunków. Rozmnażają się bezpłciowo przez zarodniki i poprzeczny podział komórki co pół godziny. Oddychają beztlenowo (fermentacja) i tlenowo. Większość z nich stanowią organizmy cudzożywne (saprofity lub pasożyty). Niektóre bakterie są samożywne. Bakterie zawierające w swoich komórkach różne barwniki, działające jak chlorofil (bakteriochlorofil), są zdolne do asymilacji CO2. Inne (b. chemosyntetyzujące) - są zdolne do chemosyntezy, czerpiąc energię z utlenienia różnych związków nieorganicznych, np. bakterie żelaziste utleniają sole żelazawe na sole żelazowe, bakterie nitryfikacyjne (Nitrosomonas) utleniają amoniak na azotyny, które z kolei Nitrobacter zamienia na azotany, bakterie siarkowe utleniają siarkowodór na siarkę elementarną, a bakterie wodorowe utleniają tlenem atmosferycznym wodór cząsteczkowy na wodę.Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy