Definicja terminu :

bieguny ziemskie

dwa punkty na powierzchni Ziemi, których położenie określa przecięcie ziemskiej osi obrotu z powierzchnią Ziemi. Bieguny zmieniają swoje położenie w wyniku zaburzeń w ruchu obrotowym Ziemi (około 30 m od średniego położenia).

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy