Definicja terminu :

bioróżnorodność

rozmaitość form i struktur żywej materii na wszystkich poziomach organizacji przyrody, obejmująca różnorodność: ekosystemów, gatunkową i wewnątrzgatunkową.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy