Definicja terminu :

butwienie

proces powolnego rozkładu związków organicznych, który zachodzi przy udziale bakterii i ograniczonym dostępie tlenu. Sprzyja tworzeniu próchnicy. Zachodzi przy pH gleby obojętnym i jest procesem egzotermicznym. Tworzą się: CO2, H2O, H2O2, SO42-, NO3- i wydziela się ciepło (wysoka temperatura). Gnicie w warunkach beztlenowych zachodzi przy pH gleby kwaśnym, tworzą się CO2, H2O, H2O2, H2S oraz niska temperatura.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy