Definicja terminu :

ciało stałe

ciało charakteryzujące się stałością kształtu w określonych warunkach fizycznych (temperatura, ciśnienie). Atomy wykonują w nim małe drgania wokół ustalonego położenia równowagi. Mogą być krystaliczne i amorficzne.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy