Definicja pojęcia:

czynniki abiotyczne

Czynniki abiotyczne - nieożywione elementy środowiska, które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na organizm żywy, tj. jego rozwój, przemianę materii, aktywność życiową i zachowanie. Czynniki abiotyczne dzielą się na czynniki klimatyczne (światło, temperaturę, powietrze, opady atmosferyczne) i czynniki edaficzne (gleba, woda, sole mineralne i powietrze w glebie). Czynniki abiotyczne wraz z czynnikami biotycznymi wchodzą w skład czynników ekologicznych.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy