Definicja pojęcia:

czynniki abiotyczne

Czynniki abiotyczne – nieożywione elementy danego środowiska, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na funkcjonowanie współwystępujących z nimi organizmów żywych. Czynniki biotyczne (organizmy żywe) i abiotyczne tworzą razem czynniki ekologiczne.

Czynniki abiotyczne – nieożywione, martwe.
Czynniki biotyczne – ożywione.

O czynnikach abiotycznych mówi się, że są natury fizycznej, ponieważ określają warunki przyrody nieożywionej (nieorganicznej) danego ekosystemu. To one – między innymi – tworzą biotop, czyli środowisko życia biocenozy. Czynniki abiotyczne samodzielnie lub wraz z innymi czynnikami kształtują ekosystemy niezależnie od ich poziomu organizacji. Mają wpływ na rozmieszczenie organizmów nie tylko w ramach poszczególnych biocenoz, ale również w skali globu.


pixabay.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy