Definicja terminu :

dewastacja środowiska

zniszczenie środowiska przyrodniczego na określonym obszarze; występowanie nieodwracalnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu mechanizmów przyrodniczych.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy