Definicja terminu :

dewiacja

odchylenie od ustalonego kierunku.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów

Pasaż zakupowy

Wybór wg alfabetu: