Definicja terminu :

dewiacja

odchylenie od ustalonego kierunku.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy