Definicja terminu :

dżungla

las tropikalny występujący na obszarach o klimacie gorącym i wilgotnym (Indie, Ameryka Południowa, Afryka). Charakteryzuje ją wielkie bogactwo drzew, wielowarstwowy układ drzewostanu, obfitość lian i epifitów oraz śladowa warstwa krzewów i runa, będąca wynikiem bardzo dużego zacienienia wnętrza dżungli.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów

Pasaż zakupowy

Wybór wg alfabetu: