Definicja terminu :

ekologia

nauka biologiczna badająca wzajemne stosunki między organizmami lub zespołami organizmów a otaczającym je środowiskiem. Zajmuje się ekosystemami, ich wewnętrzną strukturą, funkcjonowaniem i ewolucją, tj. bada miejsce zamieszkania i przystosowanie się organizmu do przyrodniczego środowiska. Ekologia tworzy teoretyczne podstawy nauki o kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Przedmiotem ekologii jest także wpływ działalności człowieka na środowisko, poszukiwanie metod zapobiegania dewastacji środowiska, tzn. obejmuje również zagadnienia ochrony środowiska. Ekologia (tzw. biologia środowiskowa) łączy wszystkie dziedziny biologii i tworzy podstawę do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących wśród organizmów. Istnieje wiele działów ekologii, które zajmują się szczegółowo różnymi zagadnieniami, np. autekologia (badająca związki organizmu ze środowiskiem, tzw. ekologia organizmów), synekologia (ekologia ekosystemów, zespołów, populacji), sozologia (zajmuje się podstawami ochrony przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniem trwałości ich użytkowania). Powstało wiele nauk z pogranicza ekologii, np. genetyka ekologiczna, geografia ekologiczna, parazytologia środowiskowa. Badania ekologiczne wykorzystuje się do racjonalnej gospodarki i ochrony naturalnych zasobów przyrody. Jej praktyczne zastosowanie widoczne jest w rolnictwie i leśnictwie. Prognozuje się pojawienie szkodników pól uprawnych i lasów i opracowuje biologiczne metody walki ze szkodnikami. Ekologia jest rozległą dziedziną wiedzy powiązaną ze wszystkimi dziedzinami biologii oraz z chemią, fizyką, geografią, klimatologią, matematyką, a także z ochroną środowiska.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy