Definicja terminu :

ekologia

nauka, która bada i analizuje zależności zachodzące w świecie przyrody – wśród organizmów żywych i w otaczającym je świecie. Określenie „ekologia” stanowi połączenie greckich „oikos” i „logia”, gdzie „oikos” oznacza „dom”, a „logia” – „naukę”. Patrząc przez pryzmat tej etymologii możemy traktować omawianą dziedzinę jako naukę o domu, przy czym dom oznacza tutaj środowisko, które dane organizmy żywe zamieszkują, gdzie się rozwijają oraz ewoluują, i w którym zawierają różnorodne, bardziej lub mniej złożone relacje. Przedmiotem ekologii są też wzajemne współzależności między różnymi ekosystemami, jak i wewnątrz jego struktury, czyli między poszczególnymi grupami gatunków. Ekologia rozpatruje więc powiązania świata organizmów żywych z ich środowiskiem abiotycznym i biotycznym. Przez środowisko abiotyczne rozumiemy wszystkie czynniki fizykochemiczne, mające wpływ na kształtowanie struktury ekosystemów. Są to więc klimat, nasłonecznienie i promieniowanie świetlne, temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, skład chemiczny wody i powietrza czy ukształtowanie terenu. Do czynników biotycznych zaliczymy zaś wszelkie oddziaływania organizmów żywych między sobą (np. dwóch gatunków w obrębie jednego ekosystemu).

W ekologii bardzo ważne jest pojęcie „struktura”, które zwraca uwagę na to, że przyroda to sieć wzajemnych zależności i wpływów, a żaden organizm nie żyje w izolacji. Inne, ważne pojęcia konstytuujące ekologię to np. „ekosystem”, „populacja”, „biosfera”, „biocenoza”. Termin „ekologia” w brzmieniu „oecologia” wprowadził żyjący w XIX wieku niemiecki badacz – biolog i ewolucjonista – Ernst Haeckel. Haeckel zajmował się przede wszystkim badaniem relacji zwierząt z zamieszkiwanym przez nie środowiskiem (zarówno pod względem abiotycznym, jak i biotycznym).

Takim złożonym ekosystemem jest rafa korawowa.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy