Definicja pojęcia:

energia

Energia - skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego, wszelkiego rodzaju procesy i oddziaływania w przyrodzie. Jest miarą zdolności układów do wykonania pracy. Rozróżnia się różne rodzaje energii w zależności od występujących procesów fizycznych, a mianowicie: mechaniczną, elektromagnetyczną, grawitacyjną, jądrową, cieplną, chemiczną itd. Jednostką w układzie SI jest dżul (J). Energia potencjalna to energia zmagazynowana w ciele lub układzie wskutek jego położenia (np. w polu grawitacyjnym), kształtu lub stanu. Energia kinetyczna jest energią ruchu, która dla ciała o masie m poruszającego się z prędkością v równa się Ek = mv2/2. Dla ciała obracającego się z prędkością kątową omega jest równa Iomega2/2, gdzie I oznacza moment bezwładności ciała. Energia wewnętrzna ciała jest sumą energii potencjalnej i kinetycznej atomów i cząsteczek tegoż ciała.Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy