Definicja pojęcia:

ewolucja

Ewolucja - proces przeobrażania się organizmów w zmiennych warunkach środowiska, który polega na powstawaniu nowych, dziedzicznych cech przystosowawczych, różnicowaniu się populacji i wyodrębnianiu nowych gatunków. Ze względu na różny poziom zmian ewolucyjnych wyróżnia się mikroewolucję (różnicowanie się populacji w obrębie gatunku), makroewolucję (powstawanie rodzajów i rodzin) i megaewolucję (powstawanie rzędów, gromad, typów).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy