Definicja terminu :

front atmosferyczny

cienka warstwa w atmosferze (kilkaset metrów) rozdzielająca dwie masy powietrza o różnych własnościach fizycznych, np. o innym ciśnieniu, sile, kierunku wiatru, temperaturze i wilgotności. Występują fronty atmosferyczne stacjonarne lub ruchome, przemieszczające się jako fronty ciepłe lub chłodne.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy