Definicja terminu :

kanalizacja

zespół urządzeń przeznaczonych do odprowadzania wód deszczowych oraz ścieków komunalnych i przemysłowych.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów

Pasaż zakupowy

Wybór wg alfabetu: