Definicja terminu :

kod genetyczny

sekwencja zasad: adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, które są ułożone wzdłuż cząsteczek DNA lub RNA, tworzących chromosomy.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów

Pasaż zakupowy

Wybór wg alfabetu: