Definicja terminu :

kod genetyczny

sekwencja zasad: adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, które są ułożone wzdłuż cząsteczek DNA lub RNA, tworzących chromosomy.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy