Definicja terminu :

melanizm przemysłowy

wzrost częstości form ciemno ubarwionych w siedliskach zanieczyszczonych przez przemysł w wyniku działania selekcji naturalnej. Przykładem jest motyl krępak (Biston betularia) występujący na uprzemysłowionych terenach Anglii w formie ciemno i jasno ubarwionej. Mniej widoczna forma ciemna na tle ciemnej od pyłów kory drzew, rzadziej padała ofiarą ptaków drapieżnych. W rezultacie tego zaczęła dominować forma ciemno ubarwiona na obszarach nie zanieczyszczonych.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy