Definicja pojęcia:

morze

Morze - naturalny ekosystem stanowiący część oceanu oddzieloną progiem morskim, łańcuchem wysp lub rozczłonkowanym lądem. Cechuje się on dużą głębokością (do 10 000 m), dużym zasoleniem (ok. 35\promil) i strefowym zróżnicowaniem czynników abiotycznych (temperatury, ciśnienia, światła). Temperatura wody w morzach waha się od 2 °C w morzach północnych do 32 °C w tropikach. W morskiej wodzie jest najwięcej chlorku sodu, ale występują również sole magnezu, wapnia, potasu. Ruchy wód morskich, wywołane wiatrami, prądami morskimi, zasoleniem i zmianą temperatury z głębokością (wywołujące prądy głębinowe), powodują ciągły dopływ tlenu do głębszych warstw wody oraz składników pokarmowych z głębin do warstwy powierzchniowej morza. W morzu wyróżnia się biocenozę litoralu, strefy nerytycznej i strefy oceanicznej. W strefie litoralu są korzystne warunki życia i dlatego występuje w niej duża różnorodność form życia.Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy