Definicja terminu :

mutacja

drobne, bezkierunkowe zmiany w strukturze materiału genetycznego (chromosomów, genów) zachodzące przypadkowo w żywym organizmie. Proces mutowania zachodzi z częstotliwością kilku do kilkudziesięciu mutacji na 1 milion gamet i zwykle jest niekorzystny w przystosowaniu organizmu. Wprowadzone do puli genów mutacje utrzymują się w niej w postaci alleli recesywnych w układach heterozygotycznych do czasu, aż dobór lub przypadek spowoduje ich usunięcie. Jednak mutacje są źródłem nowych cech.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy