Definicja terminu :

NDS, Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

średnie ważone stężenie, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8- godzinnego dobowego i 40 - tygodniowego czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy