Definicja pojęcia:

nitrogliceryna

Nitrogliceryna - ester kwasu azotowego i gliceryny - triazotan gliceryny; powstaje w reakcji gliceryny z mieszaniną stężonego kwasu azotowego i siarkowego w temperaturze 0°C. Jest to oleista ciecz bezbarwna o gęstości rho= 1.59 g·cm-3, słodkawa o palącym smaku, słabo rozpuszczalna w wodzie. Gwałtowny wstrząs lub płomień powoduje jej rozkład (wybuch) połączony z wewnętrznym spalaniem, podczas którego powstaje mieszanina gazów, tj. dwutlenek węgla, azot, woda i tlen.

Reakcja rozkładu przebiega według wzoru:

4C3H5(OH)3 rightarrow 12CO2 + 6N2 + 10H2O + O2.

Stosowana do produkcji materiałów wybuchowych i w chorobach układu krążenia (w małych dawkach). Szersze zastosowanie, jako materiał wybuchowy, znalazł dynamit, który jest mieszanką nitogliceryny z ziemią okrzemkową. Dynamit wynalazł Alfred Nobel w 1866 roku.n-06Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy