Definicja terminu :

nukleotyd

podstawowa jednostka budowy kwasu nukleinowego (monomer). Gdy zawiera rybozę, nosi nazwę rybonukleotyd. W skład nukleotydów wchodzą: zasady purynowe lub pirymidynowe, reszta kwasu ortofosforowego H3PO4 oraz cukier - pentoza C5H10O5.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy