Definicja terminu :

odpady komunalne

odpady związane z działalnością bytowo-gospodarczą człowieka w środowisku miejskim. Do podstawowych składników odpadów należą: substancje organiczne, papiery, różnego rodzaju plastiki, metale, stara garderoba i buty, meble, pozostałości kosmetyków, środki czystości, lekarstwa itp. Stanowią one szereg zagrożeń dla zdrowia ludzi.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy