Definicja terminu :

organizacje ekologiczne

organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy