Definicja terminu :

pierwiastki biogenne

Do pierwiastków biogennych zaliczymy wszystkie te pierwiastki, które wchodzą w skład najważniejszych związków chemicznych obecnych w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Są niezbędne do ich życia i rozwoju. Stanowią ważny element budulcowy, regulują przemiany metaboliczne czy normują ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych. Innymi słowy, pierwiastki biogenne warunkują prawidłowy przebieg podstawowych procesów życiowych. Ich niedobory (ale często też nadmiary) powodują poważne zaburzenia i mogą prowadzić, jeśli nie do śmierci, to przynajmniej do zaburzeń w funkcjonowaniu poszczególnych oraz całych układów.

Pierwiastki biogenne dzielą się na makro- i mikroelementy. Kryterium podziału jest tutaj wysokość ich stężenia w organizmie. Makroelementy, zwane też makroskładnikami lub pierwiastkami głównymi, to pierwiastki chemiczne występujące w organizmach w stosunkowo dużej ilości, czyli powyżej 0,1% masy ciała. Mikroelementy z kolei, a więc pierwiastki śladowe, obecne są w niskim stężeniu, poniżej 0,1% masy ciała. Zapotrzebowanie dobowe na nie wynosi u człowieka mniej, niż 100 mg.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy