Definicja terminu :

prawo Ohma

prawo, według którego natężenie prądu I płynącego przez przewodnik elektryczny (w stałej temperaturze przewodnika) jest wprost proporcjonalne do napięcia U przyłożonego na jego końcach (I = U/R). Nie jest spełnione dla większości materiałów. Stosuje się go jedynie do przewodników omowych, tj. metali.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy