Definicja terminu :

przyroda

całość materii ożywionej i nieożywionej, uwzględniające również ciała kosmiczne i zjawiska fizyczne, między innymi oddziaływania elementów materii na siebie oraz odbywający się wśród nich przepływ energii. Przyrodą nie są materialne wytwory ludzi, aczkolwiek świat przyrody to równocześnie świat człowieka, który pozostaje jej równorzędnym elementem.

Przyroda (łac. natura) to synonim natury, jak i wszechświata. Odnosi się do materii i energii kształtujących otaczającą nas rzeczywistość. Przyrodę zasadniczo dzielimy na ożywioną i nieożywioną.

Przyroda nieożywiona – wszystkie czynniki abiotyczne, które kształtują przestrzeń bytowania organizmów żywych. Są niezbędne dla ich funkcjonowania i rozwoju. Zaliczamy do nich wody powierzchniowe i podziemne, ukształtowanie powierzchni terenu, panujący na danym obszarze klimat (temperatura, wilgotność powietrza, wiatry, nasłonecznienie, opady i ciśnienie atmosferyczne, wyładowania atmosferyczne), podłoże skalne, a także chemiczny skład wód i atmosfery.

Przyroda ożywiona – wszystkie elementy biotyczne, czyli organizmy żywe, zarówno rośliny, zwierzęta, jak i bakterie, wirusy, grzyby. Obieg materii i energii zachodzący w przyrodzie ożywionej warunkuje podstawowe procesy i funkcje życiowe, tak mikroorganizmów, jak i zwierząt – oddychanie, odżywianie, rozmnażanie, ruch czy metabolizm.

Szczególnym elementem świata przyrodniczego, leżącego na granicy sfery przyrody ożywionej i nieożywionej jest gleba. Skały wraz z glebą tworzą skorupę ziemską.


Góry i gleba
fot. pixabay.com


Elementy przyrody pozostają w stałych zależnościach i oddziałują na siebie. Te oddziaływania również mieszczą się w ramach pojęcia przyroda.Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy