Definicja terminu :

ścieki komunalne

ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe oraz opadowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów

Pasaż zakupowy

Wybór wg alfabetu: