Definicja terminu :

ścieki komunalne

ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe oraz opadowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy