Definicja terminu :

ściółka

warstwa opadu leśnego pokrywająca powierzchnię gleby, w skład której wchodzą nadziemne nierozłożone części roślin i ekskrementy zwierząt. Ściółka przeciwdziała spływaniu wody i dostarcza glebie znaczne ilości substancji organicznych, stanowiących źródło materii i energii saprofitów i innych organizmów glebowych. Pod wpływem działania saprofitów tworzy się próchnica, która poprawia strukturę gleby, utrzymuje jej wilgotność i podnosi temperaturę. Najszybciej ulegają rozkładowi liście klonów, jesionów, lip, a wolniej liście dębów i brzóz. Bardzo powoli rozkładają się liście buków, jodeł, sosen, świerków.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy