Definicja terminu :

środowisko

całokształt czynników fizycznych (klimat), chemicznych (np. gleba) i biotycznych (np. konkurencja), w którym żyją żywe organizmy. Wyróżnia się środowisko wodne, lądowe i powietrzne. Do nieożywionych elementów środowiska zalicza się tzw. czynniki abiotyczne: powietrze, wodę, glebę, światło, związki chemiczne. Ożywionymi elementami środowiska (tzw. czynnikami biotycznymi) są drobnoustroje, rośliny i zwierzęta. Obydwa elementy środowiska, tj. ożywione i nieożywione, oddziaływają na siebie, tworząc warunki rozwoju dla określonych gatunków organizmów.

s-13


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy