Definicja terminu :

środowisko naturalne

Ogół elementów przyrodniczych (łącznie z organizmami żywymi) znajdujących się w stanie naturalnym lub przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja). Środowisko naturalne obejmuje skały, grunty, gleby, kopaliny, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze. → Ekosystem, → Abiotyczne czynniki, → Biotop, →Ochrona środowiska. [AM, SW]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy