Definicja terminu :

sukcesja ekologiczna

proces, który polega na uporządkowanej w czasie i przestrzeni zmianie w biocenozie (tj. zmianie składu gatunkowego i ilościowego). Zaczyna się od momentu kolonizacji (stadium pionierskie) danego środowiska i trwa do stadium rozwoju końcowego, zwanego klimaksem, poprzez stadium przejściowe, tzw. sera. Przykładem sukcesji ekologicznej jest proces starzenia się jezior. Polega to na wzroście stężenia substancji odżywczych (eutrofizacji) i przekształcaniu się w bagno, następnie w torfowisko i ostatecznie - w las.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy