Definicja pojęcia:

sukcesja ekologiczna

Sukcesja ekologiczna - proces, który polega na uporządkowanej w czasie i przestrzeni zmianie w biocenozie (tj. zmianie składu gatunkowego i ilościowego). Zaczyna się od momentu kolonizacji (stadium pionierskie) danego środowiska i trwa do stadium rozwoju końcowego, zwanego klimaksem, poprzez stadium przejściowe, tzw. sera. Przykładem sukcesji ekologicznej jest proces starzenia się jezior. Polega to na wzroście stężenia substancji odżywczych (eutrofizacji) i przekształcaniu się w bagno, następnie w torfowisko i ostatecznie - w las.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy