Definicja terminu :

sukcesja pierwotna

proces kolonizacji przez organizmy pionierskie obszarów niezasiedlonych, prowadzący do powstania złożonej biocenozy i biotopu. Przykład sukcesji można przedstawić na skale. Najpierw osiedlają się porosty, wytwarzające kwasy porostowe, które żłobią i kruszą skały. Na takim podłożu osiedlają się mchy i wątrobowce, zatrzymujące wodę deszczową. W skalnych otworach gromadzą się obumarłe szczątki organiczne i rozdrobnione części skalne. Tak przygotowane podłoże jest zasiedlane przez trawy i turzyce, produkujące większe ilości biomasy i penetrujące korzeniami głębsze warstwy gleby. Ich działalność przygotowuje podłoże dla innych gatunków o większych wymaganiach, w dalszej kolejności - krzewów. Z kolei one tworzą warunki do zasiedlenia się drzew itd.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy