Definicja terminu :

sukcesja pierwotna

proces kolonizacji przez organizmy pionierskie obszarów niezasiedlonych, prowadzący do powstania złożonej biocenozy i biotopu. Przykład sukcesji można przedstawić na skale. Najpierw osiedlają się porosty, wytwarzające kwasy porostowe, które żłobią i kruszą skały. Na takim podłożu osiedlają się mchy i wątrobowce, zatrzymujące wodę deszczową. W skalnych otworach gromadzą się obumarłe szczątki organiczne i rozdrobnione części skalne. Tak przygotowane podłoże jest zasiedlane przez trawy i turzyce, produkujące większe ilości biomasy i penetrujące korzeniami głębsze warstwy gleby. Ich działalność przygotowuje podłoże dla innych gatunków o większych wymaganiach, w dalszej kolejności - krzewów. Z kolei one tworzą warunki do zasiedlenia się drzew itd.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy